Witamy!

Witamy w Centrum Formacyjnym w Monachium!
Centrum Formacyjne w Monachium jest jednym z jedenastu scholastykatów w Europie, gdzie jezuici, którzy są w trakcie swojej formacji, mogą odbyć studia z filozofii i teologii. Jezuici z Centrum Formacyjnego studiują razem z osobami świeckimi w Wyższej Szkole Filozoficznej (Hochschule für Philosophie), założonej w roku 1972. Hochschule jest usytuowana w centrum Monachium, w bliskiej odległości od Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana (Ludwig-Maximilians-Universität München) oraz Bawarskiej Biblioteki Państwowej (Bayerische Staatsbibliothek).

Większość profesorów i wykładowców z Wyższej Szkoły Filozoficznej mieszka w pobliskim Kolegium Berchmana (Berchmanskolleg). Zaś w Domu Alojzego Gonzagi i w Domu Alberta Hurtado mieszkają dwie wspólnoty formacyjne jezuitów. Pierwsza z nich umieszczona jest w tym samym budynku co Wyższa Szkoła Filozoficzna, a druga ma swój budynek przy Kościele św. Korbiniana, sześć stacji metra dalej.

Centrum Formacyjne tworzy międzynarodowa grupa. Obecnie wśród 22 jezuitów reprezentowanych jest dziesięć narodów. Centrum Formacyjne oferuje również letnie kursy języka niemieckiego dla jezuitów, którzy chcą rozpocząć studia w Monachium oraz dla tych, którzy chcą podjąć naukę języka. Poza tym samo Monachium daje możliwość uczenia się języka niemieckiego w różnych miejscach. Jezuickie Biuro Misyjne w Norymbergii oferuje stypendia umożliwiające zdobycie odpowiednich kwalifikacji dla jezuickich studentów.